• CLOUDJET KPI - SME PACKAGE
  GÓI ĐẦU TƯ THÔNG MINH NHẤT
  CHO DOANH NGHIỆP NHỎ
 • CLOUDJET KPI - SME PACKAGE
  ĐƠN GIẢN MÀ HIỆU QUẢ TRONG TRIỂN KHAI
 • CLOUDJET KPI - SME PACKAGE
  TẠO ĐỘNG LỰC MẠNH MẼ TRONG NỘI BỘ
 • CLOUDJET KPI - SME PACKAGE
  DỄ DÀNG DUY TRÌ HỆ THỐNG VÀ KẾT NỐI ĐỒNG BỘ

GÓI DỊCH VỤ
QUẢN TRỊ MỤC TIÊU THEO BSC-KPI CHO DOANH NGHIỆP NHỎ

Là một giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả trong việc giúp các doanh nghiệp nhỏ có thể xây dựng và quản trị mục tiêu theo mô hình BSC-KPI, vì:
Thiết kế phù hợp với doanh nghiệp quy mô 20-50 người
Dễ dàng trong triển khai và duy trì hệ thống.
Chỉ thanh toán khi đã hài lòng.

KẾT QUẢ CÓ ĐƯỢC

 • 1 Một bản đồ chiến lược theo mô hình thẻ điểm cân bằng.
 • 2 Số bộ chỉ tiêu KPI theo số lượng thành viên Ban điều hành.
 • 3 Số bộ KPI theo vị trí chức danh quản lý
 • 4 Quy chế đánh giá và ứng dụng hệ thống KPI

HỆ THỐNG ĐƠN GIẢN, DỄ SỬ DỤNG, GIÚP VẬN HÀNH KPI HIỆU QUẢ

Chỉ vài click chuột, bạn có thể theo dõi một cách trực quan và chi tiết về hiệu suất làm việc
của từng Bộ Phận, Nhân Viên hay từng nhóm mục tiêu & KPI Chiến lược.

GIẢI PHÁP DỊCH VỤ

ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN
BỘ CÔNG CỤ
 
Đào tạo và tư vấn doanh nghiệp chuẩn hoá hệ thống mục tiêu thông qua phương pháp hiện đại, tương tác trực tiếp với những tư vấn viên chuyên nghiệp đã thưc hiện trên 60 dự án với những loại mô hình doanh nghiệp khác nhau.
Giá trị có được:
 • Bản đồ mục tiêu công ty theo mô hình BSC
 • Bộ KPIs cấp công ty và phân công đến từng quản lý theo tiêu chuẩn SMART
 • Bộ kế hoạch thực thi mẫu
 • Quy chế vận hành và khen thưởng theo KPI
 
Hệ thống quản trị mục tiêu và và theo dõi KPI Cloudjet KPI
Đặc biệt, tư vấn kết nối và tự động hoá với những hệ thống quản trị hiện đại khác nhau.
 • Hệ thống truyền thông và giao tiếp nội bộ: Discord
 • Hệ thống Báo cáo và lên kế hoạch công việc: TeamGantt hoặc Trello
 • Bộ biểu mẫu thu thập dữ liệu KPIs cho những nhóm KPIs đặc biệt: 3 biểu mẫu
 • Hệ thống chăm sóc và quản lý khách hàng: SaleUp CRM
 • Customer Inquiring Form: Discord
 • Helpdesk (zendesk): Discord
 • Kết nối số liệu từ phần mềm kế toán

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN

 • GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ: KHẢO SÁT & THU THẬP THÔNG TIN
 • Thu thập tài liệu cần thiết cho dự án
  Sơ đồ tổ chức
  Hệ thống KPI đang áp dụng tại đơn vị
  Hệ thống mực tiêu chiến lược của công ty
  Phân tích doanh nghiệp nếu có (SWOT, PEST, 5 Forces)
  Báo cáo tình hình tài chính, hoạt động của DN
  Khảo sát công việc Trưởng Bộ Phận
 • GIAI ĐOẠN 1: XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC & KPI CÔNG TY
 • Xây dựng Bản Đồ Chiến Lược & KPI Công ty
  Giới thiệu, đào tạo kiến thức về BSC - KPI
  Định hướng chiến lược dài hạn của Công ty
  Phân tích SWOT
  Xác định mục tiêu chiến lược năm của Công ty
  Xây dựng KPI Công ty dựa trên những Mục tiêu chiến lược
  Xác định mức độ quan trọng của từng Mục tiêu chiến lược
 • Thống nhất KPI Công ty & Xác định trọng số
  Giới thiệu, đào tạo kiến thức về BSC - KPI
  Thông qua bộ KPI đã thống nhất với Ban Giám Đốc
  Thống nhất bộ KPI: tên, đơn vị, phương pháp đo
  Thống nhất trọng số của từng KPI
 • GIAI ĐOẠN 2: XÂY DỰNG KPI TRƯỞNG BỘ PHẬN
 • Phân công trách nhiệm - đào tạo xây dựng KPI Trưởng Bộ Phận
  Phân công bộ KPI công ty —> Trưởng BP theo mô hình RASCI
  Đào tạo phương pháp xây dựng KPI dựa trên khảo sát
  Đào tạo phương pháp xác định trọng số cho từng KPI
  Thời gian thực tập - Giải đáp thắc mắc
 • Trình bày bộ KPI Trưởng Bộ Phận - Đào tạo hệ thống
  Từng Trưởng Bộ Phận trình bày bộ KPI trước Ban Giám Đốc
  Đào tạo phương pháp vận hành hệ thống cho Ban Giám Đốc, Trưởng Bộ Phận & Ban KPI
 • Rà soát, báo cáo kết quả đánh giá
  Họp báo cáo kết quả đánh giá thử nghiệm & chốt dự án

Đăng ký dịch vụ

Hoặc gọi ngay hotline để Cloudjet có thể tư vấn cho bạn

028 668 08 662

028 665 99 998